SzelidF 728x90 03 

Olvasnivalók

 

Könyvek:

Virginia Satir: A család együttélésének művészete, COINCIDENCIA Kiadó (1999)

Dr.Lux Elvira: Anyának születtem? Saxum Kiadó (2010)

Daniel N. Stern: Anya születik , Animula Kiadó

Bagdy Emőke: Hogyan lehetnénk boldogabbak? Kulcslyuk Kiadó (2010)

Bagdy Emőke- Koronkai Bertalan: Relaxációs módszerek, Medicina Kiadó (1988)

Bagdy Emőke: Pszichofitnesz, Animula Kiadó (1997)

C.Molnár Emma: A nő ezer arca, Akadémia Kiadó (2007)

C.G.Jung: Gondolatok az apáról, az anyáról és a gyermekről, Kossuth Kiadó, Budapest (1977)

C.G.Jung: Gondolatok a szenvedésről és a gyógyításról , Kossuth Kiadó, Budapest (1999)

C.Molnár Emma: Az anyaság pszichológiája, Akadémia Kiadó (1996)

Riemann Fritz: A szorongás alapformái, Háttér Kiadó (2002)

Selye János: Életünk a stressz, Akadémia Kiadó (1964)

 J.Tatenbaum: Bátorság a gyászhoz, Pont Kiadó, Budapest (1998)

 

Cikkek, tanulmányok:

Szendi Gábor: A meddőség pszichoszomatikája, Élet és Tudomány, 2001 56(6):172-174. és 2001 56(7):198-199.

Szendi Gábor: A női meddőség evolúciós megközelitése és terápiája, Pszichoterápia, 2002 december 407-421.

Szendi G. (2007): A női funkcionális meddőség evolúciós értelmezése. Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2007. 8. évf. 1. sz., 5-48.)

Herman, J. L. (2003) Trauma és gyógyulás. Háttér Kiadó – Kávé Kiadó – NANE Egyesület, Budapest.

C. Molnár E. (2006): A női önértékelés konfliktusai. In: C. Molnár E., Füredi J., Papp Z. (szerk.) Szülészet-nőgyógyászati pszichológia és pszichiátria. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 19-41.

Bagdy E. (2002): A tudattalan összejátszástól az együtt fejlődésig - Kollúzió-koevolúció: Jürg Willi párdinamikai koncepciója. In Bagdy E. (szerk.) Párkapcsolatok dinamikája, Interakciódinamikai vizsgálatok Közös Rorschach teszttel. Animula kiadó 34-50.

Bakó T. (2006): A funkcionális meddőség intrapszichés vonatkozásai egy eset kapcsán. Thalassa (17) 2-3, 207-216.

Singer Magdolna: Apák és anyák babavesztés után http://www.gyaszportal.hu/cikkek/apak-es-anyak-babavesztes-utan

Husztiné Hajnal E.- Gál J. - Nyírcsák J.- Péli Toóth J.: „Asszisztált reprodukció-ezredvég” Elhangzott az Magyar Asszisztált reprodukciós Társaság II. Nemzeti Kongresszusán, 1999. június 18-19. Debrecen „A meddőség diagnosztikájának és kezelésének alapelvei” Serono Symposium kiadványa, Szeged, 1999. november 26.

Navratyil Z.: A varázsló eltöri pálcáját? Az asszisztált humán reprodukciótól a reproduktív klónozásig - A jogi szabályozás kontúrjai-doktori értekezés (PPKE, Budapest, 2010)

Gáti J.: Teher a mérce, HVG. 2010. február 6. (56.o.)

Forgács A.-Németh M.: Has vagy gólya? A meddőség transzperszonális vonatkozásai Thalassa (6) 1995, 1-2

Fabini Piroska: Lombikgeneráció - Mesterséges gyerekek lelki problémái, Hetek Országos Közéleti Hetilap 2010.10.08. (XIV/40) lapszám

Higi Vera, Süli Ágota, Vereczkey Attila: A meddőség labirintusában. IVF programban résztvevő párok pszichés támogatása - Pszichoterápia 22.évfolyam 1.szám, 4.o. /2013.február

Pálmai Erika: Veszélyzóna - Vitatott lombikbébi-kezelések - Növelheti a mellrák kockázatát a lombikprogramok során adott nagy mennyiségű hormon, erről a veszélyről azonban kevesen és nem is alaposan tájékoztatnak. - HVG 2013.október 26./43. szám)/12.o.

 

Statisztika - Sikerességi mutatók:

Hivatalos adatok az asszisztált reprodukciós eljárásokat végző intézmények jelentéseiből:

A GYEMSZI honlapján, elérhető a www.gyemszi.hu oldal Minőségfejlesztés/Adatgyűjtések oldaláról http://minoseg.gyemszi.hu/site/index.php?mid=166&lang=hu